Termini sessiona i exp

Osmi session:

  • 10. veljače u 16:00 – Fundaku ne paše subota, a nije bio zadnja dva puta
  • 7450 exp – dignite 6. level
  • dobili ste 2000 zlatnika svaki kao nagradu od grada pa kupite iteme i isprintajte nove sheetove

Deveti session:

  • 17. veljače
  • opća apatija

Deseti session:

  • predlažem 1. ili 2. ožujak, ja vikend prije ne stignem
  • 8125 exp

Termini sessiona i exp

Serpents of Fallcrest ironcevic